ACTIVITEITEN

Samen voor Nieuwegein organiseert maatschappelijk betrokken ondernemen in de gemeente Nieuwegein. Niet alleen adviseren wij bedrijven en ondersteunen wij maatschappelijke organisaties. Wij maken ook matches op maat en we organiseren meerdere evenementen waaronder de jaarlijkse Beursvloer en de bijbehorende workshop. We hebben een regierol bij de lokale promotie van NLdoet. Daarnaast werken wij, samen met onze partners, aan een project op het gebied van een maatschappelijk thema.

Onze activiteiten

Beursvloer Nieuwegein
De Beursvloer is een sprankelend en spraakmakend ontmoetingsevenement waar commercieel en ideëel elkaar ontmoeten. Er wordt gehandeld in diensten, mensen, middelen, kennis en kunde tussen lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties en de overheid. Er worden zogenaamde matches gemaakt die gedurende het jaar worden uitgevoerd.

NLdoet
Al enkele jaren vervult Samen voor Nieuwegein een belangrijke rol bij het stimuleren van NLdoet in Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat NLdoet in Nieuwegein extra onder de aandacht wordt gebracht en de organisaties die meedoen worden ondersteund. Daarom krijgt Samen voor Nieuwegein een subsidie om die rol te vervullen. We doen dat niet alleen. We werken hierbij intensief samen met welzijnsorganisatie en partner van onze organisatie MOvactor.

Maatschappelijk thema
De Raad van Advies bepaalt samen met het bestuur van Samen voor Nieuwegein aan welk maatschappelijk thema wij gedurende een periode een impuls gaan geven. Wij hebben projecten georganiseerd op het gebied van arbeidsparticipatie en mantelzorg. Ons huidige thema is laaggeletterdheid.

Maatschappelijk teamuitje / teambuilding
Voor Nieuwegeinse bedrijven en organisaties organiseren wij maatschappelijke teamuitjes / teambuildingsactiviteiten. Zo zetten al vele bedrijven in Nieuwegein zich in voor maatchappelijke organisaties. Een maatschappelijke activiteit geeft een team medewerkers een kijk op een andere wereld en draagt bij aan teambuilding en zingeving. Voor partners van Samen voor Nieuwegein is het organiseren van een maatschappelijke activiteit gratis. Klik hier voor mee informatie over een partnerschap.

Partnerbijeenkomsten
Jaarlijks organiseren we speciaal voor onze partners twee partnerbijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten staat vaak ons maatschappelijk thema op de agenda. Ook is er altijd tijd om te netwerken.
Klik hier voor informatie over de partnerbijeenkomst ‘Elimineer de burger’ op dinsdag 24 oktober 2017

Wij kunnen deze activiteiten alleen organiseren door de steun van onze partners.

BEURSVLOER

Meer informatie
over de Beursvloer

NLdoet

Meer informatie over
NLdoet Nieuwegein

Match tussen Movactor en Skippy

Prachtige match: geslaagde sport- en spelmiddag

Wethouders op bezoek bij WederX

FOUNDERS

Start typing and press Enter to search

X