MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

Heeft uw maatschappelijke organisatie menskracht, expertise of middelen nodig om haar doelen na te streven en opdrachten waar te maken? Wilt u als maatschappelijke organisatie uw netwerk vergroten?

Bedrijven en medewerkers zetten zich graag in voor maatschappelijke organisaties, maar weten vaak de weg niet te vinden naar uw organisatie.

Wat bieden wij onze maatschappelijke partners?

Samen voor Nieuwegein ondersteunt maatschappelijke organisaties bij het opzetten van partnerschappen en succesvolle samenwerking met bedrijven. Partners krijgen ondersteuning bij de voorbereiding op de jaarlijkse beursvloer door de workshop ‘Samen voor …een goede beursvloermatch’. Voor partners is deze workshop gratis. Daarnaast organiseren we partnerbijeenkomsten waarop je mee kan denken over ons maatschappelijke thema en contacten kan leggen met bedrijven.

Voor  maatschappelijke organisaties

Zijn er voordelen? Ja, heel veel

  • Dromen laten uitkomen en doelen bereiken
  • Netwerk vergroten in Nieuwegein via ons platform
  • Vrijwilligers uit het bedrijfsleven
  • Positieve media-aandacht

Zijn er voorwaarden? Slechts een paar

  • Vanaf € 100,- (vrijwilligersorganisaties) of vanaf € 250,- (organisaties met betaalde krachten)
  • U stelt uw maatschappelijke organisatie open voor Nieuwegeinse bedrijven.

WAT KRIJGT U VAN ONS

Icoon advies

COACHING EN ADVIES

Wij bieden jaarlijks een workshop aan voor maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties hoe zij succesvol kunnen samenwerken met bedrijven als voorbereiding op de Beursvloer.

NLDOET

Samen voor Nieuwegein heeft een regierol bij NLdoet. Wij voeren campagne om deze landelijke vrijwilligersactie ook lokaal zo veel mogelijk onder de aandacht te brengen. Ook op deze manier maken we veel verbindingen in de Nieuwegeinse samenleving. Als bedrijf kan je ook tijdens NLdoet je steentje bijdragen door met je team een klus aan te pakken in Nieuwegein.

MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S

Samen met de bedrijven uit ons netwerk draagt Samen voor Nieuwegein bij aan een belangrijk maatschappelijk thema. We hebben projecten gedaan op het gebied van arbeidsparticipatie en mantelzorg. Op dit moment houden we ons bezig met het thema jongeren en we nemen initiatieven voor de statushouders in Nieuwegein.

BEURSVLOER EN PARTNERBIJEENKOMSTEN

Wilt u in een plezierige sfeer netwerken en verbindingen leggen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties? Dat kan bij onze Beursvloer en onze partnerbijeenkomsten.

MATCHES

FOUNDERS

ALLE PARTNERS VAN SAMEN VOOR NIEUWEGEIN

Start typing and press Enter to search

X