MAATSCHAPPELIJK THEMA JONGEREN

Bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoeten en versterken elkaar niet alleen door het maken van matches. Samen voor Nieuwegein inspireert en faciliteert hen ook samen de dialoog aan te gaan over actuele sociaal maatschappelijke thema’s in Nieuwegein. Eerder hebben we projecten georganiseerd over de thema’s arbeidsparticipatie en mantelzorg

Jongeren
In juli 2015 heeft de Raad van Advies bepaalt dat we na de thema’s arbeidsparticipatie en mantelzorg ons nu gaan inzetten voor het thema jongeren.

Tijdsplanning
In september 2015 hebben we dit thema besproken met onze partners tijdens de partnerbijeenkomst. Er is een werkgroep geformeerd die samen met intermediair Karin Beenen aan de slag gaat. Na twee oriënterende bijeenkomsten in januari en februari zijn we voor de zomervakantie gestart met een pilot. Deze pilot loopt door tot december 2016.

Opleiding afmaken
Tijdens de eerdere bijeenkomst hebben we met elkaar vastgesteld dat er veel jongeren zijn die, om wat voor reden dan ook, kwetsbaar zijn. Dit leidt tot niet afmaken van een beroepsopleiding waardoor het uiteindelijk heel lastig wordt om werk te vinden.

Ontmoetingen
In de werkgroep hebben we met elkaar besproken hoe we dit concreet kunnen maken en hoe we hier een bijdrage aan kunnen leveren. We gaan voor leerlingen in 3 en 4 VMBO die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, matches maken met mensen uit bedrijven en organisaties. Zo kunnen ze kennismaken, meelopen en inspiratie krijgen. De leerlingen krijgen de gelegenheid om tijdens schooltijd met medewerkers een dagdeel of enkele uren mee te lopen. Het gaat om kennismaken, binnenkijken bij bedrijven/organisaties, uitbreiden van hun netwerk maar vooral om aandacht.

Evaluatie
Samen met onze partners hebben we hard gewerkt om het project succesvol af te sluiten. Dit bleek een grotere uitdaging te zijn dan gedacht. We zijn tot de ontdekking gekomen dat er meer nodig is om een project zoals dit te laten slagen. Daarom hebben we in goed overleg afgesproken om te stoppen met het project. Het netwerk dat is ontstaan door de samenwerking is waardevol. De scholen weten ons te vinden en als het actueel is dan zullen zij zeker een beroep op ons doen om individuele gevallen te kijken wat we samen kunnen bereiken.

Jolanda Lemcke (Oosterlicht college) en Nynke Joustra (MOvactor) geven een presentatie over jongeren tijdens de partnerbijeenkomst.

Zijn er voordelen? Ja, heel veel:

Voor bedrijven:

  • Goed nabuurschap
  • Toegang tot ons netwerk
  • Versterken imago en reputatie
  • Positieve media-aandacht
  • Aantrekkelijk werkgeverschap

Voor medewerkers:

  • Raken geïnspireerd en krijgen energie
  • Vinden voldoening in het helpen van anderen
  • Ontmoeten nieuwe (inspirerende) mensen

Zijn er voorwaarden? Slechts een paar:

  • Vanaf €  750 op jaarbasis
  • Inzet van uw medewerkers voor Nieuwegein

Diamanten  en gouden partners

Start typing and press Enter to search

X