Een nieuwe lente, een nieuw geluid

 in Nieuwegein, Nieuws


Deze beginregel uit Mei van Herman Gorter kennen jullie wellicht. Het is geschreven in 1889, maar de betekenis is nog steeds actueel. Gorter had de lat voor zichzelf hoog gelegd: Mei moest helemaal nieuw zijn, maar ook vergeten herinneringen weer tot leven wekken. En die ambitie heeft Samen voor Nieuwegein ook. In mei 2023 hebben wij met onze partners gesproken over de toekomst van Samen van Nieuwegein en mei 2024 gaat die nieuwe toekomst daadwerkelijk in!

Uit de gesprekken met onze partners blijkt duidelijk dat jullie voortzetting van de stichting belangrijk vinden, maar wel met wat meer focus qua activiteiten. Met name de jaarlijkse Beursvloer en de ondersteuning van NLdoet worden gewaardeerd. En terecht, op de Beursvloer van november zijn weer veel matches gesloten met een record aan maatschappelijke waarde en bij NLdoet was onlangs een record aantal vrijwilligers actief.

De brede maatschappelijke speerpunten die we aanvullend op Beursvloer en NLdoet gedurende enkele jaren hebben gehad, worden door onze partners minder herkend. Dus een betere invulling daarvan is de ambitie voor onze nieuwe toekomst. Om die nieuwe toekomst formeel een stabiele basis te geven wordt het bestuur van onze stichting nu q.q. gevormd door het bestuur van Movactor. Het tijdig vinden van bestuursleden was de laatste jaren niet makkelijk en dit toch belangrijke punt is daarmee goed ingevuld. Het uitwerken van nieuwe

activiteiten en projecten vindt plaats in nadrukkelijke samenwerking met onze partners, ondersteund door de projectleiders. Die gezamenlijke uitwerking is essentieel, alleen dan krijgt de verbindende rol die Samen voor Nieuwegein wil spelen echt inhoud.

Dit betekent ook dat we afscheid hebben genomen van de bestuursleden Dorathé  van Doorn, Wil Broekman en Henry Hekman. Wij danken hen voor hun jarenlange betrokkenheid en inzet.

Maar verder gaan we in 2024 door! Paula van Elst blijft jullie contactpersoon. De Beursvloer zullen we weer in november organiseren (datum wordt binnenkort bepaald) en in november starten we ook weer met de voorbereidingen voor NLdoet 2025.

Daarnaast zal Herman Hendriks (Movactor) starten met een onderzoek naar de behoeften vanuit de stad voor Samen voor Nieuwegein.

Mei brengt dus een nieuwe lente, een nieuw maar ook een vertrouwd geluid. We houden contact en blijven graag samen met jullie bouwen aan een mooier Nieuwegein!

 

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

X