VACATURE BESTUURSLEDEN

Stichting Samen voor Nieuwegein stimuleert sinds 2010 het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) in de gemeente Nieuwegein. Dit vanuit de gedachte dat het voor alle deelnemers waarde heeft als de samenwerking en sociale binding tussen bedrijf en samenleving wordt vergroot.

Het bestuur is samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties vanuit het netwerk van Samen voor Nieuwegein. De dagelijkse leiding van Samen voor Nieuwegein is in handen van Karin Beenen (0,6fte).

Nieuwe bestuursleden gezocht
We zijn op zoek naar bestuursleden die kunnen helpen in de veranderfase waarin Samen voor Nieuwegein zich bevindt: van matchmaker / intermediair rond vrijwillige inzet van medewerkers naar verbinder van partijen op het vlak van lokale maatschappelijke thema’s.

Het bestuur komt vier keer per jaar bij elkaar waarbij de financiën, lopende zaken en – activiteiten besproken worden. Daarnaast is actieve aanwezigheid gewenst bij partnerbijeenkomsten en andere activiteiten van de stichting. Op die manier levert een bestuurslid door inzet van kennis en ervaring een bijdrage aan de doelstellingen van Samen voor Nieuwegein.

Van bestuursleden wordt verwacht dat ze kunnen meedenken in de mogelijkheden die er zijn voor Samen voor Nieuwegein om MBO te verankeren en te verspreiden in Nieuwegein. Kennis op het gebied van MVO en MBO als ook een relevant netwerk in Nieuwegein zijn hierbij een pre. Wij zijn in eerste instantie op zoek naar kandidaten uit het bedrijfsleven. De functie is op vrijwillige basis, maar dit kan natuurlijk ook passen binnen het werken aan de maatschappelijke betrokkenheid van uw bedrijf.

Voor informatie of uw reactie op deze vacature kunt u contact opnemen met:
Voorzitter Dorathé van Doorn, bestuur@samenvoornieuwegein.nl

Intermediair Karin Beenen, karin@samenvoornieuwegein.nl, telefoon: 06-43368435

Wil Broekman en Dorathé van Doorn
Karin Beenen
Karin Beenen

AMBASSADEURS

  • Het maatschappelijk betrokken ondernemen brengt Nieuwegein verder. Daar geloof ik in. Het benutten van elkaars kennis en menskracht draagt bij aan oplossen van maatschappelijke vraagstukken die leven in onze stad. Daarom ondersteun ik het netwerk Samen voor Nieuwegein van harte.

    Burgemeester Frans Backhuijs, gemeente Nieuwegein, ambassadeur Samen voor Nieuwegein

JAARVERSLAG 2017

Start typing and press Enter to search

X