MAATSCHAPPELIJK THEMA LAAGGELETTERDHEID

Bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoeten en versterken elkaar niet alleen door het maken van matches. Samen voor Nieuwegein inspireert en faciliteert hen ook samen de dialoog aan te gaan over actuele sociaal maatschappelijke thema’s in Nieuwegein. Eerder hebben we projecten georganiseerd over de thema’s arbeidsparticipatie, mantelzorg en jongeren.

Laaggeletterheid
In april 2017 heeft de Raad van Advies bepaald dat we ons nu gaan inzetten voor het thema laaggeletterdheid. Met bibliotheek de tweede verdieping hebben we al enkele gesprekken gehad en onderzoek gedaan naar inititiatieven in andere plaatsen.

Maandag 3 juli hebben we samen met bibliotheek De tweede verdieping een bijeenkomst georganiseerd over laaggeletterdheid. Met organisaties uit Nieuwegein hebben we gebrainstormd over hoe we laaggeletterdheid in Nieuwegein onder de aandacht kunnen brengen en wat we kunnen doen om mensen die moeite hebben met lezen en schrijven te vinden en ze de weg te wijzen naar het grote aanbod van taalcursussen en activiteiten. Na de vakantie gaan we hier volop mee aan de slag en hoor je hier meer van. Wil je aanmelden om samen met ons dit thema op de kaart te zetten, dan horen we graag van je!

Ons thema jongeren hebben we in december 2016 afgerond.

Zijn er voordelen? Ja, heel veel:

Voor bedrijven:

  • Goed nabuurschap
  • Toegang tot ons netwerk
  • Versterken imago en reputatie
  • Positieve media-aandacht
  • Aantrekkelijk werkgeverschap

Voor medewerkers:

  • Raken geïnspireerd en krijgen energie
  • Vinden voldoening in het helpen van anderen
  • Ontmoeten nieuwe (inspirerende) mensen

Zijn er voorwaarden? Slechts een paar:

  • Vanaf €  750 op jaarbasis
  • Inzet van uw medewerkers voor Nieuwegein

Diamanten  en gouden partners

Start typing and press Enter to search

X