MAATSCHAPPELIJK THEMA LAAGGELETTERDHEID

De taalbrigade bij bibliotheek De tweede verdieping

Bedrijven en maatschappelijke organisaties ontmoeten en versterken elkaar niet alleen door het maken van matches. Samen voor Nieuwegein inspireert en faciliteert hen ook samen de dialoog aan te gaan over actuele sociaal maatschappelijke thema’s in Nieuwegein. Eerder hebben we projecten georganiseerd over de thema’s arbeidsparticipatie, mantelzorg en jongeren.

Laaggeletterdheid
In april 2017 heeft de Raad van Advies bepaald dat we ons nu gaan inzetten voor het thema laaggeletterdheid. Met bibliotheek De tweede verdieping en met andere partners organiseren we op maandag 16 april een conferentie Werk & Taal speciaal voor bedrijven en professionals in Nieuwegein.

Conferentie
Binnen bedrijven zijn er vaak werknemers die het lastig vinden om mee te komen met digitale ontwikkelingen. Het kan zijn dat laaggeletterdheid de oorzaak hiervan is. Zo’n 16 procent van alle Nieuwegeiners heeft namelijk moeite met lezen en schrijven.

Veel mensen weten hun taalachterstand lang te verbergen. Laaggeletterdheid komt vaak pas aan het licht als er problemen ontstaan op het werk of in de persoonlijke sfeer. Denkt u bijvoorbeeld aan een werknemer die steeds minder productief is en veel verzuimt. Of aan een medewerker die door verkeerd medicijngebruik allerlei nieuwe gezondheidsklachten ontwikkelt. Veel van deze problemen kunnen voorkomen worden door een vroegtijdige opsporing van laaggeletterdheid en passende taalondersteuning.

Wij nodigen u daarom uit voor de conferentie Werk & Taal in Nieuwegein.

Datum: Maandag 16 april
Tijd: 14.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Anna van Rijn College
Adres: Albatros 1, 3435 XA Nieuwegein

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Welkom door wethouder Martijn Stekelenburg
14.20 uur Hoe ziet laaggeletterdheid in Nieuwegein eruit en wat betekent dat? Een laaggeletterde als ervaringsdeskundige, het Antoniusziekenhuis als werkgever, stichting Lezen en Schrijven en bibliotheek De tweede verdieping duiden de cijfers en nemen je mee in de praktijk.
15.15 uur pauze
15.30 uur workshops 1e ronde
16.20 uur workshops 2e ronde
17.10 uur afsluiting
17.20 uur borrel

Inhoud workshops

Workshop 1 Denk om vanuit laaggeletterden – Stichting Lezen & Schrijven
Hoe kijk je vanuit het perspectief van laaggeletterden naar strategische vraagstukken? Leer in deze werksessie hoe je de doelgroep in een vroeg stadium kan betrekken bij het bedenken van oplossingen en boek daarmee meer rendement.

Workshop 2 Herken laaggeletterden – Stichting Lezen & Schrijven
Tweederde van de laaggeletterden is van Nederlandse afkomst. Hoe kan het toch dat deze groep zo lastig te herkennen is? In deze werksessie leer je laaggeletterde medewerkers herkennen. Daarnaast is er aandacht voor de borging rondom dit onderwerp binnen jouw organisatie.

Workshop 3 De effecten van taal op gezondheid – Bibliotheek De tweede verdieping
Taalbeheersing verhoogt je welzijn, voorkomt isolatie en zorgt ervoor dat je kunt deelnemen aan de maatschappij. Laaggeletterdheid veroorzaakt stress en gezondheidsklachten en werken hierdoor arbeidsuitval in de hand. In deze workshop behandelen we de positieve effecten van taalondersteuning op de gezondheid van werknemers. Deze workshop wordt gegeven in samenwerking met de werkgroep Lijfstyle

Workshop 4 Wat kun jij doen als professional in zorg en welzijn?  – GGD
Mensen met een lage taalvaardigheid, hebben vaak moeite om de juiste keuze te maken voor een gezonde leefstijl en ze hebben vaker gezondheidsproblemen. Daardoor zijn ze ook minder zelfredzaam. In deze workshop hebben we aandacht voor wat jij kunt doen als professional. Van signaleren, bespreekbaar maken en verwijzen maar ook het vereenvoudigen van je eigen communicatie.

Aanmelden conferentie

Aanmelden voor
de conferentie over
laaggeletterdheid

Partners conferentie Werk & Taal

Start typing and press Enter to search

X