PARTNERBIJEENKOMST
‘PRAAT MEE OVER MAATSCHAPPELIJKE THEMA’S’

Op donderdag 11 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur organiseren wij onze partner- en relatiebijeenkomst. Wij zijn dit keer te gast bij onze partner HLB Blömer aan de Krijtwal 1. Wij nodigen iedereen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn en mee te praten en denken over meerdere maatschappelijke thema’s.

In het verleden hebben wij aandacht gehad voor een aantal maatschappelijke thema’s. Na afloop van een themaperiode kozen wij weer voor een nieuw thema. In de toekomst willen we graag aandacht blijven houden voor relevante maatschappelijke thema’s en continu verbindingen blijven maken op vraagstukken die binnen die thema’s actueel zijn. Tijdens onze partner- en relatiebijeenkomst op 11 oktober maken we een start met deze vernieuwde aanpak. We blikken kort terug op het thema laaggeletterdheid. We vragen sprekers uit ons netwerk om op vier verschillende thema’s een korte presentatie te geven over de stand van zaken in Nieuwegein. Met een concrete vraag doen zij een beroep op ons netwerk om mee te praten, mee te denken of bij te dragen.

Na de presentaties horen we heel graag waar jouw bedrijf of organisatie zich voor in zou willen zetten. Dat hoeft niet groots, dat kan ook klein. Samen maken we namelijk het verschil!

Het is ook mogelijk een nieuw vraagstuk aan te dragen waarvan je vindt dat Samen voor Nieuwegein een verbindende rol zou moeten spelen.

Programma 11 oktober

15.45 – 16.00 uur Ontvangst
16.15 uur Welkom door voorzitter Dorathé van Doorn
16.20 uur Korte presentaties over:

  • Stand van zaken Samen voor Nieuwegein / terugblik laaggeletterdheid (Karin Beenen, Samen voor Nieuwegein)
  • Armoede (Esmé Joosten, adviseur gemeentelijk social domein Nautus/Gemeente Nieuwegein)
  • Mantelzorg (Danny van Stam/Ineke Verhagen, Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein)
  • Arbeidsparticipatie (nog in voorbereiding)
  • Social Return (Albert Struikenkamp, gemeente Nieuwegein)

17.00 uur Tafelgesprekken over de thema’s
17.30 uur Netwerken en borrel
18.00 uur Einde

Diamanten  en gouden partners

ALLE PARTNERS VAN SAMEN VOOR NIEUWEGEIN

Start typing and press Enter to search

X